HOME
     กระทู้
     HTML
     -จัดรูปแบบ
     -รูปภาพ
     JAVA
     -นาฬิกาปฎิทิน
     PHP
     TV online
     ทายใจ
     GAME
     Gadget
     Mario
     Sonic
     Midnight

Design&Projuct - -จัดรูปแบบ


การกำหนดตัวอักษรเคลื่อนที่

คำสั่ง < MARQUEE > นั้นจะกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวอักษรและข้อความจะทำให้เว็บเพจของเราเป็นที่น่าสนใจ            โดยปกติการเคลื่อนที่ของตัวอักษรนั้นจะเคลื่อนที่จากขวามาซ้าย คำสั่งนี้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องเมื่อใช้เบราเซอร์ Internet Explorer เท่านั้น 

<HTML>
<HEAD>
             <TITLE>MARQUEE</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

     <Marquee><FONT SIZE="4" color="green" >Computer</Font></Marquee>
</BODY>
</HTML>
 

กำหนดค่าของการจัดการจัดตำแหน่งการแสดงผล

เป็นคำสั่งที่ทำการจัดตำแหน่งของการแสดงผลทางจอภาพ การที่จะแสดงตำแหน่งต่างๆ นั้นจะต้องอยู่ระหว่างคำสั่ง 

<P ALING="LEFT/RIGHT/CENTER"> 

การแสดงข้อความตามที่จัดจัดรูปแบบไว้ในไฟล์ต้นฉบับ

เป็นการกำหนดตำแหน่งการแสดงผลตามรูปแบบที่เราได้ทำการจัดในไฟล์ต้นฉบับ โดยในคำสั่งนี้เราสามารถจัดตำแหน่งที่เราต้องการให้แสดงผล โดยเรากำหนดด้วยคำสั่ง <PRE> แล้วปิด </PRE> จะทำให้เราสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผลได้ แต่ถ้าเรากำหนดด้วย <P ALING="LEFT / RIGHT / CENTER"> การแสดงผลก็จะอยู่แค่ชิดซ้าย กึ่งกลาง และชิดขวาเท่านั้น
มักจะใช้คำสั่งนี้ในกรณีที่นำข้อมูลจาก NotePad หรือ Text Editor อื่นๆ มาแสดงผล โดยไม่ต้องการให้เสียรูปแบบเดิม ซึ่งจะต้องกำหนดให้ใส่แท็ก Pre กำกับหัวท้ายของข้อมูลนั้นๆ แล้วจึง Copy มา Paste ในเอกสาร HTML 

ตัวอย่าง
ทดสอบการพิมพ์โดยการเว้นวรรคตามต้องการด้วยแท็ก Pre 
รายรับ
ขายของ 20000 บาท
ดอกเบี้ย 30000 บาท
รายจ่าย
ค่าน้ำ 5000 บาท
ค่าไฟ 2000 บาท
รวม 7000 บาท

จับกลุ่มของข้อความด้วย < SPAN > และ < DIV >

<DIV STYLE="กำหนดขนาดตัวอักษร">........</DIV> หรือ
<SPAN STYLE="กำหนดขนาดตัวอักษร">.......</SPAN>

แท็ก < INS > และ < DEL >

<DEL>........</DEL>
<INS cite ="ชื่อเว็บไซด์">.......</INS>

 

ข้อความลักษณะหัวเรื่อง (Heading) 

n คือตัวเลขแสดงขนาดของตัวอักษร ค่าของ n นั้นจะมีค่าอยู่ที่ 1 - 6
 • n = 1 จะมีขนาดตัวอักษรหัวเรื่องใหญ่สุด
 • n = 6 จะมีขนาดตัวอักษรหัวเรื่องเล็กสุด
 • สามารถเพิ่ม/ลดขนาดโดยใช้เครื่องหมาย + หรือ - นำหน้าตัวเลขได้ เช่น -1 หรือ +5 เป็นต้น 
<HTML>
<HEAD>
    
<TITLE>การกำหนด Heading</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

     Computer - Default Size
     <H1>Computer - H1</H1>
     <H2>Computer - H2</H2>
     <H3>Computer - H3</H3>
     <H4>Computer - H4</H4>
     <H5>Computer - H5</H5>
     <H6>Computer - H6</H6>
</BODY>
</HTML>
 

การกำหนดตัวอักษรให้มีความหนา

<HTML>
<HEAD>
             <TITLE>การกำหนดตัวหนา</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
     ตัวอักษรปรกติ COMPUTER

     ตัวอักษรหนา <B>COMPUTER</B>
</BODY>
</HTML>
 

การกำหนดตัวอักษรให้ขีดเส้นใต้

<HTML>
<HEAD>
             <TITLE>การกำหนดการขีดเส้นใต้</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

     ตัวอักษรปกติ COMPUTER
     ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ <U>COMPUTER</U>
</BODY>
</HTML>
 

การกำหนดตัวอักษรให้มีการเอน

<HTML>
<HEAD>
             <TITLE>การกำหนดอักษรเอน</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

     ตัวอักษรปกติ COMPUTER
     ตัวอักษรเอน <i>COMPUTER</i>
</BODY>
</HTML>
 

การกำหนดตัวอักษรกระพริบ

<HTML>
<HEAD>
             <TITLE>การกำหนดตัวอักษรกระพริบ</TITLE>
</HEAD>
<BODY text="red">

     <Blink>COMPUTER</Blink>
     แสดงผลได้เฉพาะบน Netscape
</BODY>
</HTML> 

การกำหนดสีของตัวอักษร

ใช้การกำหนดให้ตัวอักษรหรือข้อความมีสีอื่นต่างจากสีตัวอักษรทั่วไป หรือต้องการเน้นสีสันเพื่อเพิ่มจุดเด่น ทำให้แปลกแตกต่างไป การระบุค่าสี สามารถใช้ได้ทั้งระบุชื่อสี หรือค่าสีในระบบเลขฐาน 16 

<HTML>
<HEAD>
             <TITLE>FONT COLOR </TITLE>
</HEAD>
<BODY text="yellow">

     Computer
     <FONT COLOR="Red">Computer</FONT>
     Computer
</BODY>
</HTML>

 

Today, there have been 2 visitors (8 hits) on this page!


แลกลิ้ง
copyลิ้งของเราไปไว้ที่เว็บท่าน

และส่งUrl ของท่านไว้ที่หน้า กะทู้
หรือส่งมาทางเมล์ที่
san-d_9@hotmail.com
???????? CODE ????????
????????? ?????????????? ??????????????????? cmprice.com

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
the information from website way

ต้องการลงโฆษณากับนิภาคลิ๊กที่รูป

โฆษณาออนไลน์,ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,ประกาศ,
      online advertising,online,advertising,โปรโมทสินค้า,
      โปรโมทเว็บไซต์,promote website,seo,pay per click,
      ad per click,media,ค้นหาเว็บ,media,สื่อ

ต้องการชื่อไทยค้นหาได้ทั่วโลกคลิ๊ก
ออกแบบสินค้า
โฆษณาออนไลน์,
      โฆษณา,ออนไลน์,ลงโฆษณา,ประกาศ,online advertising,online
      ,advertising,โปรโมทสินค้า,โปรโมทเว็บไซต์,promote website,
      seo,pay per click,ad per click,media,ค้นหาเว็บ,media,
      สื่อ